tiistai 27. elokuuta 2013

Opinnot ja aikataulutEnsimmäisessä blogikirjoituksessani kerroin ensimmäisistä päivistäni Saksassa, mutta muistutuksen vuoksi kertaan vielä tärkeimmät asiat liittyen opintoihin.

LUKUVUODEN ALOITTAMINEN

Orientaatioviikolla vaihtarit jaettiin pienryhmiin ja näissä ryhmissä tutustuimme yliopiston käytäntöihin tuutoreiden kanssa. Vaihto-opiskelijoille kerrottiin opiskelijakortin hankkimisesta ja jokaiselle jaettiin henkilökohtaiset opiskelijanumerot ja –tunnukset.  Lisäksi vaihto-opiskelijoille näytettiin kv-toimisto sekä esiteltiin henkilö,  jonka puoleen sai kääntyä kouluun liittyvissä ongelmatilanteissa. Orientaatioviikon hyvänä puolena oli tuutoreihin ja muihin vaihtareihin tutustuminen, mikä helpotti uuden yliopistokaupungin ja –elämän omaksumista. Ensimmäisillä viikoilla olisi kuitenkin voinut antaa enemmän tietoa kurssikäytännöistä, kuten kursseille ilmoittautumisesta sekä kurssien aikatauluista, sijainneista ja sisällöistä.

Vähäisen kurssi-informaation vuoksi jouduin jälki-ilmoittautumaan melkein jokaiselle kurssille. Kursseille ilmoittautuminen käy helpoiten Learning agreementilla, joka palautetaan täytettynä kv-toimistolle. Kursseille voi myös ilmoittautua suoraan professorille ensimmäisellä luennolla tai sähköpostitse. Tällöin kurssin suorittamisesta tulee ilmoittaa kv-toimistolle, jotta Learning agreement voidaan päivittää. Joidenkin kurssien osallistujamäärää on rajoitettu, minkä takia kursseille kannattaisi ilmoittautua Learning agreementin avulla

Lisää opintojen aloitukseen liittyvistä käytännön asioista on kerrottu ensimmäisessä blogikirjoituksessani.

LUKUVUODEN LOPETTAMINEN

Opinnot loppuivat minun osaltani elokuun alussa, mutta lopetuksen ajankohta riippuu käytyjen kurssien tenttien ajoittumisesta.Tentit ajoittuvat yleensä heinä-syyskuulle, jolloin ei ole ollenkaan luentoja. Poikkeistapauksissa tenttejä voidaan pitää myös pitkin lukukautta, mutta yleinen tapa on pitää kaikki tentit vasta lukukauden loppupuolella. Tenttitilaisuudet eivät poikkea suomalaisista tenteistä kovin paljoa. Tosin tenteissä on tiukempi aikataulu ja tehtäviä on yleensä enemmän. Aikaa tenttitilaisuudessa on 1-2 tuntia riippuen kurssista ja se voidaan pitää joko suullisesti tai kirjallisesti.

Ennen lähtöäni minun tuli suorittaa muutamia käytännön asioita kuten pankkitilin sulkeminen. Minun tuli lisäksi ilmoittaa kaupungin talolle lähdöstäni. Saksassa lähdöstä tulee ilmoittaa vuokranantajalle viimeistään kolme viikkoa ennen muuttoa vaikka kyseessä olisi määräaikainen vuokrasopimus.

KURSSIT

Kevätlukukaudella ei ollut mahdollista käydä saksan kielen intensiivikurssia, mutta normaaleja kielikursseja oli tarjolla ympäri vuoden. Kaikki saksan kielen kurssit olivat maksullisia. Itse en kuitenkaan käynyt vaihto-opiskeluiden aikana kielikursseja. RWTH järjestää kursseja sekä saksan että englannin kielellä. Itse kävin englannin kielellä pidettyjä kursseja, jotka olivat suosittuja vaihtareiden kesken. Toki kursseille ilmoittautui aina myös muutamia paikallisia opiskelijoita.
Strategic Management (6ECTS)
Kurssi järjestettiin ensimmäistä kertaa yliopistossa, jonka takia ryhmäkoko jäi alle kymmeneen henkilöön. Pieni ryhmäkoko mahdollisti kuitenkin aktiivisen keskustelun luentojen aikana. Kurssi olikin ainut, jonka aikana opiskelijat ottivat osaa opetukseen suunnilleen yhtäpaljon kuin professori. Asioista keskusteltiin intensiivisesti ja luennot kestivät 3-4 tuntia. Kurssilla käsiteltiin yritysten strategisen johtamisen historiaa ja eri aikakausien aikana pinnalla olleita työkaluja sekä niiden vahvuuksia ja heikkouksia. Kurssisuoritukseen liittyi aktiivisen osallistumisen lisäksi jokaviikkoiset case –harjoutukset sekä parityönä suoritettu väittely. Kurssin lopuksi pidettiin kirjallinen tentti, joka kesti 60 minuuttia.

Corporate Culture and Social Responsibility (6ECTS)
Kurssi aloitettiin käsittelemällä organisaatioiden kulttuurien muodustumista ja johtamista. Yrityskulttuuriin liittyy olennaisesti yritysjohtaminen ja –vastuu, jotka olivat kurssin loppupuolen aiheena. Kurssi oli hyvin teoriapainoitteinen, mutta professorin sekä opiskelijoiden tuomat käytännön esimerkit lisäsivät mielenkiintoani kurssia kohtaan. Luentoja pidettiin kerran viikossa ja luennon päätteeksi kurssin assistentti piti opiskelijoille aina harjoitusluennon, jonka aikana työskenneltiin pienryhmissä ratkaisten erilaisia case –harjoituksia liittyen luennon aihealueisiin.  Kurssin edetessä opiskelijat pitivät 10-15 minuutin mittaisia esityksiä liittyen yritysvastuuseen ja –johtamiseen. Harjoitustyön tuli tuoda esille itse valitseman organisaation epäonnistuminen yritysvastuussa ja ongelmien ratkaiseminen. Kurssin päätteeksi pidettiin kirjallinen tentti, joka kesti 60 minuuttia.

Formulating Strategy – Strategic Management: Doing Business in Asia (6ECTS)
Tämä kurssi pidettiin toukokuun loppupuolella kolmena päivänä. Intensiiviluennoille opiskelijoiden tuli kuitenkin valmistautua lukemalla artikkeleita liittyen päivän aihealueisiin. Intensiiviluennot alkoivat professorin teorian käsittelyllä, jonka jälkeen opiskelijat valmistelivat case –harjoituksia pienryhmissä. Jokaiselle ryhmälle jaettiin päivittäin kaksi casea ja ratkaisut esiteltiin päivittäin luennon lopuksi. Luentojen päätyttyä opiskelijat saivat kuukauden aikaa kirjoittaa harjoutustyötä liittyen yritysten kilpailukykyyn ja siihen liittyviin kilpailutekijöihin käyttäen kurssilla esitettyä matriisityökalua. Harjoutustyössä tuli vertailla kahden Aasian maan kilpailukykyä itse valitsemalla toimialalla. Kurssiarvosana koostui pelkästään harjoitustyöstä, mutta intensiiviluennoille osallistuminen oli pakollista.

Entrepreneurial Finance (5ECTS)
Kurssilla järjestettiin kaksi intensiiviluentoa toukokuun alussa. Luennoilla käsiteltiin teorioita professorin sekä vierailijaluennoitijoiden kertomina. Kurssilla käsiteltiin start-up firmojen perustamista sekä rahoitusmahdollisuuksia. Luentojen jälkeen alkoi viikoittaiset harjoitusluennot, joiden aikana työskenneltiin pienryhmissä ratkaisten case –harjoituksia liittyen start-up yritysten rahoitusmahdollisuuksiin yrityksen johdon sekä rahoittajien näkökulmasta. Case –harjoituksia oli kolme kappaletta joiden lisäksi kurssin päätyttyä pidettiin suullinen tentti. Tenttitilaisuus kesti 60 minuuttia, jonka aikana kurssin professori sekä assistentti kyseli kurssiin liittyviä kysymyksiä neljän hengen ryhmiltä. Kysymyksiin vastattaessa opiskelijoiden tuli ns. kilpailla toisiaan vastaan, koska kysymykseen sai vastata se joka tiesi ensimmäisenä vastauksen. Kurssiarvosana koostui tentistä (60%) sekä case –harjoituksista (40%).

Process Management (5ECTS)
Kurssilla käsiteltiin prosessien johtamista ja suunnittelua. Kurssin edetessä professori esitteli IT –kieliä prosessien mallintamiseen, joita käyttäen opiskelijoiden tuli valmistella harjoitustöitä. Harjoitustyöt tuli suorittaa hyväksytysti, jotta opiskelija sai ottaa osaa kurssin tenttiin. Harjoitustöiden arvosanoilla ei ollut kuitenkaan vaikutusta kurssiarvosanaan, mutta ne auttoivat teorioiden ymmärtämistä käytännön tasolla. Kurssin päätyttyä pidettiin kirjallinen tentti, joka kesti 90 minuuttia.

sunnuntai 16. kesäkuuta 2013

Party Like a Rockstar!Kaikilla RWTH:n yliopistossa opiskelevilla on Semester Ticket, jonka avulla voi matkustaa ilmaiseksi NRW:n osavaltion rajoissa. Lippu motivoikin ja helpottaa hyvin paljon matkustamistani.

Viime viikolla osallistuin Paderbornissa järjestettyyn Activity Week: Party Like a Rockstar -tapahtumaan.  Paderborn sijaitsee NRW:n sisällä ja matka Aachenista kesti n. 3½ tuntia junalla. Saavuttuani Paderbornin juna-asemalle, minua oli vastassa hostini. Heti kättelyssä kaveri tarjosi oluen nimeltä Paderborner, joka oli paikallinen olut. Paderborner on valmistettu tuulivoimalla ja Paderbornissa. Eli kestävän kehityksen nimissä vietettiin seuraava viikko.


ESTIEM on Euroopan laajuinen tuotantotalouden opiskelijoiden järjestö. Party Like a Rockstar oli tapahtuma ESTIEMereille. Tämän takia tapahtumaan osallisuvat ihmiset olivat hyvin saman henkisiä kanssani. Tylsää ei missään vaiheessa kerennyt tulemaan ja tekemistä riitti päivän jokaiselle tunnille. Aikataulu olikin hyvin tiukka kuten alemmasta kuvasta saattaa nähdä. 

Activity Weekin aikataulu

Ensimmäiselle illalle oli järjestetty International Night yliopiston tiloihin. Jokainen oli tuonut omia herkkuja ja muuta rekvisiittaa omasta maastaan. Itse vein salmiakkia ja minttuviinaa tarjolle. Minttu oli selvästi kova hitti ESTIEMereiden kesken ja oli selvästi suosituimpien herkkujen joukossa. Myöhemmin siirryimme karaokebaariin, jossa jatkoimme toisiimme tutustumista ja rauhallista illan viettoa.

Toisena päivänä pääsimme tutustumaan maailman suurimpaan tietokonemuseoon. Harmikseni tämä vähän virallisempi osa tapahtumaa järjestettiin heti aamusta, jonka takia kaikki olivat hyvin väsyneitä. Museossa vieraileminen oli kuitenkin ehdottomasti yksi niistä kokemuksista, jota en voisi muualla kokea. Museovierailun jälkeen siirryimme yliopiston ravintolaan lounaalle ja ruoan taso yllätti minut positiiviesti. Verrattuna Aachenin yliopiston ruokaloihin, ruoka oli selvästi maittavampaa. Ruokailun jälkeen osallistujat jaettiin neljän hengen ryhmiin. Jokaiselle ryhmälle annettiin korillinen kylmää juotavaa ja määränpää, johon täytyi suunnistaa. Ensimmäinen ryhmä joka saapui määränpäähän tyhjän korin kanssa oli voittaja. Myöhemmin samoissa ryhmissä lähdimme suorittamaan tehtävälistaa omissa oloissamme. Tehtäviin kuului mm. ESTIEM -laulujen laulaminen tuntemattomille, tuntemattomien ihmisten halaaminen, tuntemattomien ihmisten koirien ulkoiluttaminen, kodittomien kanssa Paderbornerin juominen jne.. Listassa riitti hyvin paljon hauskoja tehtäviä ja näiden tehtävien myötä pääsimme viettämään todella mukavan ja unohtumattoman iltapäivän. Loppuillasta siirryimme keilaamaan ja tämän jälkeen isommalle clubille iltaa viettämään.


Kolmas päivä alkoi grillaamisen merkeissä. Meille oli varattu kokonainen ravintola yksityiskäyttöön. Sää oli aivan mahtava, jonka takia kaikki viihtyivät ravintolan ulkopuolella nauttien hyvästä ruoasta ja seurasta. Tarkoitus oli siirtyä Unifestivaaleille n. kolmen aikaa päivällä, mutta lopulta saavuimme festareille seitsemän aikaan. (Kiireinen aikataulu oli siis myös jossain määrin joustava ^^). Festarit olivat menestys, ihmisiä oli hyvin paljon eikä illan aikana ei esiintynyt häiriöitä tai tungosta missään vaiheessa. Ensimmäisenä esiintyjänä päälavalla oli suomesta tuttu Disco Ensemble, joka veti törkeen hyvän keikan. Keikan jälkeen kävin jätkien kanssa vaihtamassa pari sanaakin ja voin todeta että oli ihan mahtavalla meiningillä ja asenteella kaverit lähteny vetää keikkaa Unifesteille. Loput esiintyjistä olivat paikallisia, minulle tuntemattomia bändejä, jotka saivat fiiliksen nostettua vielä korkeammalle.  Tällästä meininkiä tarvittaisiin myös Lappeenrantaan ;D.

BBQ omnomomnomm

UniFestivalin alkuiltaaNeljäs aamu alkoi brunssilla yliopiston tiloissa. Brunssin jälkeen meille suotiin mahdollisuus kuulla yritysesittely HF Mixing Groupista. Yritys valmistaa koneita muovin valmistukseen ja suurimpia asiakkaita ovatkin mm. suuret rengasvalmistajat sekä erikoismuovipintojen valmistajat. Tuotteet räätälöidään jokaiselle asiakkaalle erikseen heidän tarpeitaan vastaamaan. Kilpailijoihin nähden HF Mixing Group pyrkii erottumaan integroiduilla kokonaispalveluilla ja -ratkaisuilla. Yritysesittelijä oli alunperin saksalainen nykyään jenkeissä asuva mies. Kaveri oli valmistellut esityksen hyvin ja osasi vastata kaikkiin kysymyksiin todella kattavasti. Esityksen päätyttyä hän myös jakoi halukkaille käyntikorttinsa ja suositteli olemaan yhteydessä, jos työskentely ulkomailla kiinnostaisi. Yritysesittelyn jälkeen siirryimme Pool Partyihin ^^ Tarjolla oli ruokaa ja kylmää juotavaa. Itseasiassa kaikki tarjoilu oli hoidettu järjestäjien puolesta koko viikon ajan. Onneksemme sää oli aivan mainio Pool Partyjen ajan ja kaikki halukkaat pääsivätkin ”uima-altaaseen” vilvoittelemaan. Yllätys yllätys myös viidennen illan päätteeksi siirryimme clubille. Tällä kertaa menimme hieman snobiin hienostoclubiin, jonka takia kaikki osallistujat eivät päässeet sisälle asti. Itse kuitenkin pääsin tarkastamaan paikan meiningin. Erikoista oli se että sisälle mentäessä ei maksettu sisäänpääsyä eikä yhdestäkään juomasta maksettu ostohetkellä mitään. Illan päätteeksi joutui kuitenkin näyttämään paikan henkilökunnalle henkilökohtaista magneettijuovakorttia ja tälle kertyneet ostokset maksettiin vasta tässä vaiheessa iltaa. 

Yritysesittelyn jälkeinen ryhmäkuva

ns. Pool Partyt :'D

Kuudes päivä alkoi reissulla järven rantaan. Matka kesti bussilla noin puolisen tuntia ja janoisimmille tarjottiin tässä vaiheessa jo virkistystä. Saavuttuamme järven rannalle meille esiteltiin rannalla sijaitsevan waterski / wakeboard -rata, jota halukkaat pääsivät kokeilemaan. Rannalla pelasimme myös Beachvolleyta ja tarjolla oli myös herkullista grilliruokaa. Vietimme koko päivän rannalla rennoissa tunnelmissa ilman kiirettä mihinkään. Kun tuuli sää alkoi viilenemään siirryimme hostien luokse valmistautumaan iltaa varten. Noin yhdeksän aikaan illalla kaikki saapuivat minun hostini luokse, koska prepartyt pidettiin siellä. Tarjolla taas, joo tiiätte mitä oli tarjolla taas. Alotteluiden aikana kokeilimme myös paikallista juomapeliä nimeltä Paderborn :D Pelissä jakauduttiin kahden hengen ryhmiin ja jokainen ryhmä lähti juoksemaan eri suuntiin kaupunkia. Voittajia olivat ne jotka saapuivat aloituspaikalle ensimmäisenä tyhjien olutpullojen kanssa. Vaikeata pelistä teki se, ettei tähän aikaan illasta ollut kovin helppoa löytää olutta myyvää kioskia. Prepartyjen jälkeen siirryimme hieman Alepubia muistuttavaan paikalliseen räkälään. 

  
Seitsemäntenä aamuna oli tarjolla yhteinen krapula-aamiainen. Tällöin muistelimme mennyttä viikkoa ja sovimme seuraavista näkemisistä. Reissun aikana sain todella paljon uusia ystäviä ympäri Eurooppaa joihin varmasti tulen olemaan jatkossakin yhteydessä. Voin lämpimästi suositella jokaiselle tuotantotalouden opiskelijalle ottamaan osaa Paderbornin aktiviteettiviikolle! 

Ensiviikolla suuntana Suomi ja Juhannus :) Lentokone lähtee keskiviikkoaamuna Düsseldorf Weezen kentältä klo 06:35, minkä takia joudun yöpymään kentällä yön. RyanAirin lento Weeze - Lpr - Weeze maksoi vain 70 euroa, jonka takia yö kentällä on pieni paha tästä hinnasta. 

sunnuntai 5. toukokuuta 2013

Ja kaikilla oli niin mukavaa!


Viimeaikoina on tullut paljon matkailtua ja nähtyä eri paikkoja. Kävimpä ensin kavereiden kanssa Belgiassa ja myöhemmin ESTIEM reissulla Hollannissa. Belgiaan lähdimme aikaisin sunnuntaina määränpäänä Liege, joka sijaitsee n. 40 kilometrin päässä Aachenista. Automatka kesti vähän reilun tunnin ja saavuttuamme Liegeen jätimme auton parkkihalliin. Kuten Saksassa, ei myöskään Belgiassa ollut kaupat auki sunnuntaisin. Tästä huolimatta kiertelimme ostoskatuja ja toreja. Kaupunki tuntui suunnastaan kuolleelta eikä sääkään meitä lämmittänyt. Reissu oli kuitenkin matkan arvoinen ja saattaa olla että menen käymään siellä vielä toiste parempana ajankohtana.Pre Council Meeting – Chios visits Aachen järjestettiin Aachenissa ja osallistujia minun lisäksi oli Kreikasta ja muista Saksan kaupungeista. Itse Council Meeting järjestettiin seuraavalla viikolla Eindhovenissa ja sinne kokoontuu jokaisen Local Groupin edustajat ympäri Eurooppaa päättämään tulevista projekteista ja tapahtumista. Pre CM painottui kuitenkin hauskan pitämiseen ja muihin Estiemereihin tutustumiseen. Aloitimme tapahtuman torstaina 10 aikaan aamulla yritysvierailulla Ford Science Centeriin. Kyseinen toimipiste oli erikoistunut autojen testaamiseen ja uusien ominaisuuksien suunnitteluun.  Pääsimme näkemään mm. laitteen, joka mittaa eri pintojen ja materiaalien laatuja perustuen asiakaspreferensseihin. Meille kerrottiin myös erilaisista ominaisuuksista tulevaisuuden autoissa. (mm. penkki, joka mittaa kuskin sydämen lyöntejä ja sydänkohtauksen iskiessä pysäyttää auton ja hälyttää apua. Ominaisuuden avulla voidaan myös mitata kuskin stressitasoa.)

Yritysvierailu venyi odotettua pidemmäksi, jonka takia lounas jäi väliin ja jouduimme juoksemaan junaan. Junalla matkustimme Cologneen. Ensimmäiseksi suuntasimme Lindtin suklaamuseoon, missä pääsimme tutustumaan suklaan valmistusprosessiin. Kierros pidettiin saksan kielellä ja kierroksen lopuksi meidät vietiin VIP –tilaan, missä saimme maistella erilaisia suklaita.Loppupäivän vietimme ihastellen Colognea. Äkkiseltään paikka tuntui hyvin mukavalta ja mielenkiintoiselta. Ainakin tekemistä siellä riittää enemmän kuin Aachenissa saatika sitten Lappeenrannassa. Aion varmasti käydä Colognessa vielä toistekkin. Palattuamme Aacheniin siirryimme viettämään iltaa rauhalliseen kahvilaan nimeltä Zuhause Bar.

Perjantaina otin osaa seurueeseen vasta lounaan jälkeen, koska jouduin käydä vielä jälkitarkastuksessa Uni Klinikillä oltuani edellisviikolla kipeänä. Aamulla muille osallistujille oltiin esitelty Aachenia. Tämän kaupunkikierroksen olin kokenut jo aiemmin, minkä takia häviö ei ollut suuri kohdallani. Tapasin muun seurueen bussipysäkillä, jolta suuntasimme Aachenin pohjoisosaan yritysvierailulle ITA:han, joka tutkii ja valmistaa eriliasia materiaaleja mm. terveyenhuoltoon, kankaisiin ja jopa lentokoneisiin. Kyseinen rakennus oli pintoja lukuun ottamatta rakennettu kokonaan instituution itse valmistamista materiaaleista. Yritysvierailu oli kuitenkin itselleni suuri pettymys. Kierrosta ei oltu suunniteltu kovin tarkasti ja esittelijän heikko englannin kielen taidon takia esitys tuntui tönköltä ja vaisulta.Illalla siirryimme grillijuhliin, jotka pidettiin yhden paikallisen luona. Jokainen toi juhliin jotain, mutta ruokaa ja juomaa oli hankittu tarpeeksi myös talon puolesta. Ilta sujui mukavasti ja viimeistään tänä iltana kaikki kerkesivät tutustua toisiinsa.Tapahtuman järjestäneet paikalliset oli hyvin ystävällisiä ja kiinnostuneita meistä vieraista. Sovittiin myös että pidetään yhteyttä vielä reissun jälkeenkin.
Lauantaina suuntasimme koko porukalla Hollantiin. Kolmen auton voimin matkustimme Aachenista Enschedeen, joka sijaitsee aivan Saksan rajalla. Enschede on yliopistokaupunki, mikä näkyi kyllä joka puolella. Musiikki soi jokaisen asuntolan pihalla ja ihmiset grillasivat ja pelasivat pihapelejä yhdessä. Myös ulkopuoliset olivat kuulemma yleensä tervetulleita.

Vaihdoimme vain vaatteet ja siirryimme ESTIEM –bileisiin erääseen opiskelija-asuntolaan. Juhlissa syötiin ja juotiin hyvin sekä tutustuttiin muihin opiskelijoihin. Kuulin myös ensimmäistä kertaa pahamaineisen ESTIEM –laulun... -,-’ Näillä etkoilla tutustuin Estiemereihin monesta eri maasta ja yliopistosta. Sainpa jopa kutsun jo seuraavaan ESTIEM -tapahtumaankin, joka järjestetään kesäkuussa ja Saksassa tietenkin.

Illemmalla siirryimme ns. bilealueelle, jonne ihmiset olivat pystyttäneet satoja telttoja. Kyseessä oli vuoden ainut päivä, jolloin kuka tahansa saattoi majoittautua mihin tahansa ilman pelkoa viranomaisista. Paikalla oli myös muutamia suurempia ’biletelttoja’, joiden sisällä pääsi nauttimaan juomatarjoilusta ja erilaisista bändeistä. Alueella oli myös bileitä yliopistorakennusten auloissa, jotka olivat suositumpia kuin bileteltat. Kyseisenä iltana kaikkialla käytettiin chippejä valuuttana. Pienissä kojuissa pystyi vaihtaa rahaa muovichippeihin, joita vastaan sai myöhemmin ostaa virvokkeita ja ruokaa.

Sunnuntaiaamuna muut ryhmän jäsenet palasivat takaisin Aacheniin. Itse siirryin kuitenkin juna-asemalle ja ostin lipun Enschedestä Hoorniin. Matka kesti n. kolme tuntia ja junaa vaihdoin matkan aikana kahdesti. Ensimmäinen juna saapui määränpäähän hiukan myöhässä, minkä takia sain juosta laukkujen kanssa jotta kerkesin vaihtojunaan. Muuten junamatka sujui leppoisasti ja maisemat olivat mukavia.Hoorn sijaitsee n. 30 kilometria lännessä Amsterdamista. Paikka oli maaseutua, mutta tykkäsin olla siellä hyvin paljon. Tiistaina Hollannissa vietettiin Kuningattaren päivää, joka oli myös viimeinen, koska Kuningatar vaihtui takaisin Kuninkaaseen. Juhlat alkoivat hyvin aikaisin aamulla ja monella näki yllään oranssia (Kunigattaren päivän teemaväri). Myös katukauppiaita näkyi paljon, koska Kuningattaren päivänä kuka tahansa saattoi pystyttää kirpputorin keskelle katua keskustassa. Pysyimme koko päivän Hoornin keskustassa emmekä edes yrittäneet Amsterdamiin väenpaljouden vuoksi.Torstaina täytyi palata takaisin arkeen ja Aacheniin.. Matkustin junalla Amsterdamista ja matka kesti n. kolme tuntia. Tällöinkin junaa tuli vaihtaa kahdesti. Juna-asemalla törmäsin muutamaan muuhun vaihtariin, jotka olivat viettämässä Kuningattaren päivää dameissa. Hotellit olivat olleet kuulemma hyvin kalliita ja buukattuja joka paikassa. Reissusta väsyneenä nukuimmekin suurimman osan aikaa paluumatkasta.

tiistai 23. huhtikuuta 2013

Valitusvirsiä


Olin viime viikon kipeenä ja ilman nettiä, minkä takia ei tullu päivitettyä ja eipä oo hirveesti muutenkaa ollu kerrottavaa. Naapurit eli nää muut vaihtarit, jotka asuu myös täällä (Haaren) on ollut kuitenki tosi mukavia. Ne kävi tarkastamassa joka päivä mun vointia ja sanoivat auttavansa mua parhaansa mukaan. Ne toivat mulle jopa yhtenä päivänä lääkkeitä, teetä ja keksejäkin ^_^.

Aachen is known for it's famous cookies called Nobis Printen

Sairastelun vuoksi missasin viime viikolla muutamat bileet ja illanistujaiset. Eniten harmittaa intialaisen kaverini luona järjestetty illallinen, missä tarjoiltiin jotain vegaanisafkaa. Torstaina päätin kuitenkin lopettaa kipeenä olemisen ja osallistuin Erasmus -bileisiin Club Apollolla. Meininki muistutti Iltatähden vaihtaribileitä isommassa mittakaavassa.. Sukupuolijakauma painautui vahvasti miesvoittoiseksi, paska haisee ja geeliä ei voi olla liikaa? Näiden juhlien hype oli kuitenki sen verran suuri etten halunnut missata bileitä.
 

lappeen Rannan wappukin on jo avattu ja harmittaa vähän etten päässyt itse olemaan mukana. Huhujen mukaan meno on kuitenkin ollut mahtavaa ja ehkä jopa vähän riistäytynyt käsistäkin. Täällä Aachenissa on hyvin paljon suomalaisia, jonka takia minutkin kutsuttiin viettämään perinteistä suomalaista wappua 30.4-1.5 :). Myös saksalaiset viettävät vappua ”labors day”, jonka takia kaikilla 1st of May on pyhäpäivä. Itsehän olen tuolloin Amsterdamissa, jonka takia jää näkemättä sekä saksalainen että suomalais-saksalainen versio kyseisestä juhlasta.

Ei oo tapahtunu mitään ihmeellistä ni laitan tähän vähän kuvia matkan varrelta :)Viime viikkojen aikana kävin myös vierailemassa paikallisella YTHS:llä kahdesti. Uni Klinik on yliopiston tiloissa toimiva sairaala. Toisaalta Aachenissa kaikki rakennukset ja organisaatiot tuntuu olevan jotenkin yhteydessä yliopistoon. Ensimmäinen vieraluni Uni Klinikille liittyi ranskalaisen ystäväni pyörtymiseen. Tällöin vietimme sairaalalla n. 9 tuntia enimmäkseen odotellen omaa vuoroamme.Toisella kerralla kävin hakemassa itselleni antibioottikuurin ja tällöin vierailu kesti vain kolme tuntia. Uni Klinikillä asioiminen ei oo muutenkaan kovin mukavaa, koska harvat työntekijät puhuvat siellä englantia ja kaikki tuntuu muutenkin hyvin sekavalta :D

Sairaalalla sijaitseva helikopterien laskeutumisalue tai joku vastaava ^^

Uni Klinikin katukuva. Ei oo kyl perinteisen sairaalan näkönen.

Seuraavat päivitykset on teemaltaan positiivisempia (: